XII Sesja Rady Gminy Ozorków 2015 rok 

 

 

Uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Pełczyska na terenie Gminy Ozorków

Uchwała Nr XII/68/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków w miejscowości Pełczyska na terenie Gminy Ozorków

Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o realizacji zadania planistycznego mającego na celu wyznaczenie drogi dojazdowej na terenie Gminy Ozorków

Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „POLCENTRUM” z siedzibą w Strykowie przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” na lata 2015-2022 dla obszaru gmin: Dmosin, Głowno, Ozorków, Piątek, Stryków, oraz Miasto Głowno

Uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2015 rok

Uchwała Nr XII/72/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

 

Liczba odwiedzin : 345
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Marzanna Kowalska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzanna Kowalska
Czas wytworzenia: 2015-06-08 11:59:07
Czas publikacji: 2015-06-25 15:12:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak