XIII Sesja Rady Gminy Ozorków 2015 rok 

 

 

Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i pokrycia straty bilansowej za 2014 rok Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków

Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01. 2014 r. do 31.12. 2014 r. i pokrycia straty bilansowej za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu

Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01. 2014 r. do 31.12. 2014 r. i pokrycia straty bilansowej za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu

Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ozorków i sprawozdania finansowego za 2014 rok

Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ozorków

Uchwała Nr XIII/78/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Ozorków”

Uchwała Nr XIII/79/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ozorków

Uchwała Nr XIII/80/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej
w miejscowości  Sokolniki - Las  przy ulicy Kujawskiej

Uchwała Nr XIII/81/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

Uchwała Nr XIII/82/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

Uchwała Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

Uchwała Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2015 rok

Uchwała Nr XIII/86/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków

Uchwała Nr XIII/87/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015-2026

Uchwała Nr XIII/88/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami  sołectwa Celestynów
w Gminie Ozorków

 

Liczba odwiedzin : 349
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Marzanna Kowalska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzanna Kowalska
Czas wytworzenia: 2015-06-25 15:12:25
Czas publikacji: 2015-07-01 08:35:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak