XIV Sesja Rady Gminy Ozorków 2015 rok 

 

 

Uchwała Nr XIV/89/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ozorków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XIV/90/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała Nr XIV/91/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia sołectwa Celestynów i Katarzynów w miejsce istniejącego sołectwa Celestynów.

Uchwała Nr XIV/92/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Ozorków.

Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ozorków na rok 2015.

Uchwała Nr XIV/94/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Ozorków” nr WND-POKL.09.01.01-10-057/15 Gminy Ozorków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1.Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ozorków na 2015 rok.

Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2015 rok.

Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok.

Uchwała Nr XIV/98/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015-2026.

 

Liczba odwiedzin : 439
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Marzanna Kowalska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzanna Kowalska
Czas wytworzenia: 2015-07-03 14:50:32
Czas publikacji: 2015-07-03 14:56:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak