XV Sesja Rady Gminy Ozorków 2015 rok 

 

 

Uchwała Nr XV/99/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Ozorków

Uchwała Nr XV/100/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ozorków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XV/101/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr XV/102/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie skargi dotyczącej działalności radnego Rady Gminy Ozorków

Uchwała Nr XV/103/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/61/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw i Osiedla Sokolniki Las

Uchwała Nr XV/104/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę NR XI/60/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozorków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XV/105/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ozorków upoważnienia do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Łęczyca w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie”

Uchwała Nr XV/ 106/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ozorków,położonych przy drogach, których zarządcą jest Gmina Ozorków oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XV/107/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ozorków upoważnienia do zawarcia porozumienia
z Zarządem Powiatu Zgierskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do wspólnych realizacji przedsięwzięć w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”

Uchwała Nr XV/108/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie  zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

Uchwała Nr XV/109/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2015 rok

Uchwała Nr XV/110/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014  r. w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

Uchwała Nr XV/111/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zmagazynowanych na nieruchomościach na terenie Gminy Ozorków.

 

Liczba odwiedzin : 415
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Marzanna Kowalska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzanna Kowalska
Czas wytworzenia: 2015-09-08 15:02:04
Czas publikacji: 2015-09-08 15:08:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak