XVI Sesja Rady Gminy Ozorków 2015 rok 

 

 

Uchwała Nr XVI/112/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia w 2016 r. pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej numer 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień)”

Uchwała Nr XVI/113/ 15 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XV/106/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ozorków, położonych przy drogach, których zarządcą jest Gmina Ozorków oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XVI/114/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 września  2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki rolnej oznaczonej  numerem ewidencyjnym 174 położonej w miejscowości Tkaczew

Uchwała Nr XVI/115/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat w trybie  bezprzetargowym

Uchwała Nr XVI/116/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku o pow.88,88 m2 zlokalizowanego na  nieruchomości oznaczonej nr działki 324 położonej w obrębie i miejscowości Solca Wielka 53/54 od Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Solcy Wielkiej na rzecz Gminy Ozorków

Uchwała Nr XVI/117/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

Uchwała Nr XVI/118/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2015 rok, wraz z załącznikiem

Uchwała Nr XVI/119/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

Uchwała Nr XVI/120/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 września 2015 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015- 2026

 

Liczba odwiedzin : 358
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Marzanna Kowalska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzanna Kowalska
Czas wytworzenia: 2015-10-02 09:25:03
Czas publikacji: 2015-10-02 09:28:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak