XVII Sesja Rady Gminy Ozorków 2015 rok 

 

 

Uchwała Nr XVII/121/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr XVII/122/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgierzu

Uchwała Nr XVII/123/15 Rady Gminy Ozorków z dnia z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XVII/124/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

Uchwała Nr XVII/125/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Ozorków.

Uchwała Nr XVII/126/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

Uchwała Nr XVII/127/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2015 rok

Uchwała Nr XVII/ 128/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 października w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

 

Liczba odwiedzin : 391
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Marzanna Kowalska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzanna Kowalska
Czas wytworzenia: 2015-11-09 09:19:56
Czas publikacji: 2015-11-09 09:23:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak