XVIII Sesja Rady Gminy Ozorków 2015 rok 

 

 

Uchwała Nr XVIII/129/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ozorków na 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/130/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Ozorków

Uchwała Nr XVIII/131/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/116/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku o pow.88,88 m2 zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr działki 324 położonej w obrębie i miejscowości Solca Wielka 53/54 od Parafii  Rzymskokatolickiej Świętego Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Solcy Wielkiej na rzecz Gminy Ozorków

Uchwała Nr XVIII/132/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozorków

Uchwała Nr XVIII/133/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Ozorków

Uchwała Nr XVIII/134/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania radnego do składu Komisji Rolnictwa, Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Ozorków

Uchwała Nr XVIII/135/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Ozorków

 

Liczba odwiedzin : 512
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Tomczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzanna Kowalska
Czas wytworzenia: 2015-11-17 14:47:21
Czas publikacji: 2015-11-20 12:40:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak