XIX Sesja Rady Gminy Ozorków 2015 rok 

 

 

Uchwała Nr XIX/136/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia na 2016 r. Programu Współpracy Gminy Ozorków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr XIX/137/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1091/6 położonej w miejscowości Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 56a.

Uchwała Nr XIX/138/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 741 położonej w miejscowości Sokolniki Las przy ulicy Wigury 30.

Uchwała Nr XIX/139/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2871 położonej w miejscowości Sokolniki Las przy ul. Granicznej 85.

Uchwała Nr XIX/140/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Ozorków,

Uchwała Nr XIX/141/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Ozorków.

Uchwała Nr XIX/142/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2015 rok.

Uchwała Nr XIX/143/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2015 rok.

Uchwała Nr XIX/144/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok.

Uchwała Nr XIX/145/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015-2026.

Uchwała Nr XIX/146/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/15 Rady Gminy Ozorków  z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Uchwała Nr XIX/147/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujących na terenie Gminy Ozorków.

 

Liczba odwiedzin : 549
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Marzanna Kowalska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzanna Kowalska
Czas wytworzenia: 2015-12-02 14:22:05
Czas publikacji: 2015-12-02 14:30:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak