XXI Sesja Rady Gminy Ozorków 2015 rok 

 

 

Uchwała Nr XXI/156/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Uchwała Nr XXI/157/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2015 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ozorków na 2016 rok.

Uchwała Nr XXI/158/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen zużycia wody z hydroforni Miasta Ozorków oraz z hydroforni Chrząstów Wielki, gmina Parzęczew.

Uchwała Nr XXI/159/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Solca Wielka.

Uchwała Nr XXI/160/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1257 położonej w miejscowości Sokolniki Las.

Uchwała Nr XXI/161/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok.

Uchwała Nr XXI/162/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok.

Uchwała Nr XXI/163/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015-2026.

Uchwała Nr XXI/164-15 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2016-2026.

Uchwała Nr XXI/165/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok.

 

Liczba odwiedzin : 509
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Marzanna Kowalska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzanna Kowalska
Czas wytworzenia: 2016-01-07 14:39:50
Czas publikacji: 2016-01-07 14:59:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak