Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała I/23/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lutego 2018 roku

2018-02-13 13:18:54
Uchwała Nr I/166/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2017 roku

2017-12-02 11:02:49
Uchwała Nr I/165/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2017 roku

2017-12-02 10:57:45
Uchwała Nr I/115/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 września 2017 roku

2017-10-05 15:17:44
Uchwała Nr I/114/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 września 2017

2017-09-27 11:59:08
Uchwała Nr I/50/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ozorków z wykonania budżetu za 2016 rok

2017-05-05 14:11:06
Uchwała Nr 1/13/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Ozorków

2017-02-10 13:49:26
Uchwała Nr I/190/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok

2016-12-09 13:18:44
Uchwała Nr I/189/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Ozorków

2016-12-09 13:12:37
Uchwała Nr I/170/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2016 roku

2016-11-30 13:59:54