Jednostki pomocnicze 

 

 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 26) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. 


W Gminie Ozorków funkcjonuje 29 jednostek pomocniczych (28 sołectw i 1 osiedle)

 

Statuty powołania Sołectw

Składy osobowe Jednostek Pomocniczych

 


Liczba odwiedzin : 13727
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Marzanna Kowalska
Osoba odpowiedzialna za informację : Furmaniak Sylwester
Czas wytworzenia: 2003-09-08 12:44:54
Czas publikacji: 2016-05-31 09:44:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak