Zarządzenia Wójta 2017 rok 

 

 

Zarządzenie Nr 607/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej do zaciagania zobowiązań.

------------------

Zarządzenia Nr 608/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Modlnej do zaciągania zobowiązań.

------------------

Zarządzenie Nr 609/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Leśmierzu do zaciągania zobowiązań.

------------------

Zarządzenie Nr 610/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola w Leśmierzu do zaciągnania zobowiązań.

------------------

Zarządzenia Nr 611/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie do zaciągnięcia zobowiązań.

------------------

Zarządzanie Nr 612/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Leśmierzu do dokonywania zmian w planie finansowym w 2017 roku.

------------------

Zarządzenia Nr 613/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w psrawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Modlnej do dokonywania zmian w planie finansowym w 2017 roku.

------------------

Zarządzenie Nr 614/2017 Wójta gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Furektora Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej do dokonywania zmian w planie finansowym w 2017 roku.

------------------

Zarządzenie Nr 615/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola w Leśmierzu do dokonywania zmian w planie finansowym w 2017 roku.

------------------

Zarządzenie Nr 616/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośroka Pomocy Społecznej w Ozorkowie do dokonywania zmian w planie finansowym w 2017 roku.

------------------

Zarządzenie Nr 617/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.

------------------

Zarządzenie Nr 618/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych Urzędu Gminy Ozorków.

------------------

Zarządzenie Nr 619/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Sokolnikach Lesie.

------------------

Zarządzenie Nr 620/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.

------------------

Zarządzenie Nr 621/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 17 stycznia 2017r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

------------------

Zarządzenie Nr 622/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 17 stycznia 2017 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.

------------------

Zarządzenie Nr 623/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 17 stycznia 2017 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu części nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki Las przy ul. Ozorkowskiej 56a przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.

------------------

Zarządzenie Nr 624/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.

------------------

Zarządzenie Nr 625/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 17 stycznia 2017 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki Las przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

------------------

Zarządzenie Nr 626/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.

 ------------------

Zarządzenie Nr 627/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

 ------------------

Zarządzenie Nr 628/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 601/2016 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 592/2016 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół w Modlnej ma 2016 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

 ------------------

Zarządzenie Nr 629/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu dokonania wyboru Sołtysa w sołectwie Cedrowice Parcela

------------------

Zarządzenie Nr 630/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowcyh lub podmiotów prowadzących działaność pożytku publicznego

Regulamin komisji konkursowej

------------------

Zarządzenie Nr 631/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskiech

------------------

Zarządzenie Nr 632/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 633/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 634/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

------------------

Zarządzenie Nr 635/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 632/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 636/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

 Zarządzenie Nr 637/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

 Zarządzenie Nr 638/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------ 

Zarządzenie Nr 639/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 640/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 641/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przeprowadzenia kontroli zarządczej podległych jednostek organizacyjnych Gminy Ozorków na rok 2017.

------------------

Zarządzenie Nr 642/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 643/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 644/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.

------------------

Zarządzenie Nr 645/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie upwanienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życie"

------------------

Zarządzenie Nr 646/2017 Wójta Gminu Ozorków z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 647/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 565/2016 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Ozorków.

 ------------------

Zarządenie Nr 648/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków zmienionego Zarządzeniem Nr 597/2016 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2016r.

------------------

Zarządzenie Nr 649/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ozorkówna 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 650/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu GMiny Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 651/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 652/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 3 marca 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ozorków za wybitne osiągniecia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

------------------

Zarządzenie Nr 653/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 7 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 654/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 7 marca 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 655/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 7 marca 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 656/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 7 marca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.

------------------

Zarządzenie Nr 657/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

------------------

Zarządzenie Nr 658/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 659/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------ 

Zarządzenie Nr 660/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 marca 2017r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ozorków w 2017 roku.

------------------

Zarządzenie Nr 661/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie podziału środków w 2017 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola gminy Ozorków oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane

------------------

Zarządzenie Nr 662/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 marca 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 117/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 08 kwietnia 2015r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. zamówień Publicznych udzielanych przez Gminę Ozorków i zatwierdza Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

------------------

Zarządzenie Nr 663/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 marca 2017r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. zamówień Publicznych udzielanych przez Gminę Ozorków

------------------

Zarządzenie Nr 664/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Ozorków

------------------

Zarządzenie Nr 665/2017 Wójta gminy Ozorków z dnia 16 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 666/2017 Wójta gminy Ozorków z dnia 16 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie nr 667/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21.03.2017 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w obrębie i miejscowości Sokolniki Las oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1135/2

------------------

Zarządzenie Nr 668/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 23 marca 2017r. w sprawie zmian w nudżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------ 

Zarządzenie Nr 669/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 23 marca 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie nr 670/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: Ogłoszenia i przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 14/6 , 14/7 położonych w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów.

------------------

Zarządzenie Nr 671/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu 

------------------

Zarządzenie Nr 672/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu 

------------------

Zarządzenie Nr 673/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok

------------------

Zarządzenie Nr 674/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy rozdziałami w obrębie działu

------------------

Zarządzenie Nr 675/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 565/2016 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Ozorków 

------------------

Zarządzenie Nr 676/2016 Wójta Gminy Ozokrów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków.

------------------

Zarządzenie Nr 677/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 - 2028

------------------

Zarządzenie Nr 678/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Solcy Wielkiej na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

------------------

Zarządzenie Nr 679/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność lub pozostających w posiadaniu Gminy Ozorków

------------------

Zarządzenie Nr 680/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 661/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie podziału środków w 2017 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola gminy Ozorków oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.

------------------

Zarządzenie Nr 681/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału środków w 2017 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola gminy Ozorków oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.

------------------

Zarządzenie Nr 682/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ozorków.

------------------

Zarządzenie Nr 683/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015 w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzedzie Gminy Ozorków

------------------

Zarządzenie Nr 684/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

------------------

Zarządzenie Nr 685/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

------------------

Zarządzenie Nr 686/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 5 kwietnia 2017 r. wsprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisaącej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.

------------------

Zarządzenie Nr 687/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

------------------

Zarządzenie Nr 688/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.

------------------

Zarządzenie Nr 689/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr. 690/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia upowąznienia do zastępstwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków.

------------------

Zarządzenie nr 691/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie odwołania III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 14/6, 14/7 położonych w obrębie geodezyjnym i miejscowość Helenów

------------------

Zarządzenie Nr 692/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania podziału dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną oraz przekazania dokumentacji archiwalnej z wyborów do organów samorządu terytorialnegoprzeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. i w dniu 30 listopada 2014r.

------------------

Zarządzenie Nr 693/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

------------------

Zarządzenie Nr 694/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok

------------------

Zarządzenie Nr 695/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok

------------------

Zarządzenie Nr 696/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

------------------

Zarządzenie Nr 697/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 maja 2017r.w sprawie podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy

------------------

Zarządzenie Nr 698/2017 WÓJTA GMINY OZORKÓW z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady  ( polityki ) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków

------------------

Zarządzenie Nr 699/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 5 maja 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia regulaminu jej pracy.

------------------

Zarządzenie Nr 700/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Ozorków Nr 582/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie dokumentacji sporządzanej przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Ozorków w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu jednostki.

------------------

Zarządzenie Nr 701/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok

------------------

Zarządzenie Nr 702/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 maja 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.

------------------

Zarządzenie Nr 703/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 14/6, 14/7 położonych w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów

------------------

Zarządzenie Nr 704/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki-Las

------------------

Zarządzenie Nr 705/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierokupu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Leśmierz g,. Ozorków

------------------

Zarządzenie Nr 706/2017 WÓJTA GMINY OZORKÓW z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przeniesieńwydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy pa ragrafami w obrębie działu

------------------

Zarządzenie Nr 707/20 17 WÓJTA GMINY OZORKÓW z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

------------------

Zarządzenie Nr 708/2017 WÓJTA GMINY OZORKÓW z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

------------------

Zarządzenie Nr 709/2017 WÓJTA GMINY OZORKÓW z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok

------------------

Zarządzenie Nr 710/2017 WÓJTA GMINY OZORKÓW z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy rozdziałami w obrębie działu

------------------

Zarządzenie Nr 711/2017 WÓJTA GMINY OZORKÓW z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków

------------------

Zarządzenie Nr 712/2017 WÓJTA GMINY OZORKÓW z dnia 31maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków

------------------

Zarządzenie Nr 713/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. oraz pokrycia straty bilansowej za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu.

------------------

Zarządzenie Nr 714/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i zysku bilansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu.

------------------

Zarządzenie Nr 715/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.
------------------
Zarządzenie Nr 716/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------
Zarządzenie Nr 717/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Finansowym.

------------------
Zarządzenie Nr 718/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2017r. w sprwie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.
------------------
Zarządzenie Nr 719/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------
Zarządzenia Nr 720/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 czerwca 2017r w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości  położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki- Las gm. Ozorków.

------------------
Zarządzenie Nr 721/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym. 

------------------
Zarządzenie Nr 722/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.
------------------
Zarządzenie Nr 723/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.
------------------
Zarządzenie Nr 724/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.
------------------
Zarządzenie Nr 725/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 czerwca 2017r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.
------------------
Zarządzenie Nr 726/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.
------------------ 

Zarządzenie Nr 728/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 27 czerwca 2017 roku. w sprawie ustalenia imiennego skł adu osobowego gminnej komisj i ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcj i rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwa łych po tej klęsce na terenie gminy Ozorków.

------------------

Zarządzenie Nr 727/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nR 641/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przeprowadzenia kontroli zarządczej podległych jednostek organizacyjnych Gminy Ozorków na rok 2017.
------------------
Zarządznie Nr 729/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok  
------------------
Zarządzenie Nr 730/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół w Modlnej na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu
------------------
Zarządzenie Nr 731/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.
------------------
Zarządzenie Nr 732/2017 Wójta Gminy Ozorkłów z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
------------------
Zarządzenie Nr 733/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.
------------------
Zarządzenie Nr 734/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół w Modlnej na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------
Zarządzenie Nr 735/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiedzy rozdziałami w obrębie działu
------------------
Zarządzenie Nr 736/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjętę zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.
------------------
Zarządzenie Nr 737/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015r. w sprwie wprowadzenia dokumentacji opisujacej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.
------------------
Zarządzenia Nr 738/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.
------------------

Zarządznie Nr 739/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 14 lipca 2017r. wsprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017-2028.
------------------

Zarządzenie Nr 740/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.
------------------
Zarządzenie Nr 741/2017 Wójta Gminy Ozokrów z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.
------------------
Zarządzenie Nr 742/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finanspwym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------
Zarządzenie Nr 743/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia dokumentacjij opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.
------------------
Zarządzenie Nr 744/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.
------------------
Zarządzenie Nr 745/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków.
------------------
Zarządzenie  Nr 746/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 14/6, 14/7 położonych w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów

------------------
Zarządzenie Nr 747/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------
Zarządzenie Nr 748/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.
------------------
Zarządzenie Nr 749/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy rozdziałami w obrębie diału.
------------------
Zarządzenie Nr 750/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 sierpnia 2017r w sprawie udziału w powiatowo-gminnym ćwiczeniu obronnym pn. "Kierowania realizacją zadań obronnych w strefie oddzuaływania konfliktu zbrojnego na terenie powiatu zgierskiego w tym gminy Ozorków - praktyczna realizacja zadań związanych z alaromwym uzupełnieniem Sił Zbrojnych RP- AKAP"
------------------

Zarządzenie Nr 751/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzue Gminy Ozorków.
------------------
Zarządzenie Nr 752/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------

Zarządzenie Nr 753/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------
Zarządzenie Nr 754/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------
Zarządzenie Nr 755/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------
Zarządzenie Nr 756/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.
------------------
Zarządzenie Nr 757/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku przez Gminę Ozorków pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
------------------
Zarządzenie Nr 758/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązać z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych.
------------------

Zarządzenie Nr 759/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu dokonania wyboru Sołtysa w sołectwie Parzyce
------------------
Zarządzenie Nr 760/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.
------------------
Zarządzenie Nr 761/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 25.08.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 663/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 marca 2017r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds, zamówień Publicznych udzielanych przez Gminę Ozorków.
------------------
Zarządzenie Nr 762/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.     
------------------
Zarządzenie Nr 763/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu GMiny Ozorków na 2017 rok.
------------------
Zarządzenie Nr 764/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------
Zarządzenie Nr 765/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 sierpnia 2017r. w spraiw przeniesień wydatków w planie fianansowym Zespołu Szkół w Modlnej na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------
Zarządzenie Nr 766/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędy Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------
Zarządzenie Nr 767/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęce zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.
------------------
Zarządzenie Nr 768/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.
------------------

Zarządzenie Nr 769/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu.
------------------
Zarządzenie Nr 770/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej.

------------------
Zarządzenie Nr 771/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej.

------------------
Zarządzenie Nr 772/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 339/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Leśmierzu, Pani Annie Pruchniewskiej.

------------------
Zarządzenie Nr 773/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ozorków do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy Ozorków związanych z wnioskowaniem, zawieraniem umów o dofinansowanie oraz realizacją i rozliczaniem projektów z zakresu spraw należących do zadań statutowych szkoły liub placówki. 
------------------
Zarządzenie Nr 774/2017 Wójta GMiny Ozorków z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok ponuiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------
Zarządzenie Nr 775/2017 Wójta GMiny Ozorków z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 757/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku przez Gminę Ozorków pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
------------------
Zarządzenie Nr 776/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 758/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych.
------------------

Zarządzenie Nr 777/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 sierpnia 2017r. w srpawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.
------------------
Zarządzenie Nr 778/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia terminów obowiązujących w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej Gminy Ozorków na 2018 rok.
------------------
Zarządzenie Nr 779/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie ustalenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola w Leśmierzu
------------------
Zarządzenie Nr 780/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej do zaciągania zobowiązań
------------------
Zarządzenie Nr 781/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej do dokonywania zmian w planie finansowym w 2017 roku
------------------
Zarządzenie Nr 782/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu do zaciągania zobowiązań
------------------
Zarządzenie Nr 783/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu do dokonywania zmian w planie finansowym w 2017 roku
------------------
Zarządzenie Nr 784/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Przedszkola w Leśmierzu do zaciągania zobowiązań
------------------
Zarządzenie Nr 785/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Przedszkola w Leśmierzu do dokonywania zmian w planie finansowym w 2017 roku
------------------
Zarządzenie Nr 786/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r.  w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej do dokonywania zmian w planie finansowym w 2017 roku
------------------
Zarządzenie Nr 787/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej do zaciągania zobowiązań
------------------
Zarządzenie Nr 788/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 641/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przprowadzenia kontroli zarządczej podległych jednostek organizacyjnych Gminy Ozorków na rok 2017.
------------------
Zarządzenie Nr 789/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 565/2016 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Ozorków.
------------------
Zarządzenie Nr 790/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015r. w srpawie wprowadzenia dokuemntacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków zmienionego Zarządzeniem Nr 736/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 13 lipca 2017.
------------------
Zarządzenie Nr 791/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia grudnia 2015r. w srpawie wprowadzenia dokuemntacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków zmienionego Zarządzeniem Nr 751/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 4 sierpnia. 

Zarządzenie Nr 792/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków zmienionego Zarządzeniem Nr 737/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 13 lipca 2017r.

------------------

 Zarządzenie Nr 793/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków zmienionego Zarządzeniem Nr 738/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 13 lipca 2017r. 

------------------

Zarządzenie Nr 794/2017  Wójta Gminy Ozorkówz dnia 14 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 766/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------
Zarządzenie Nr 795/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 14 września 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.
------------------
Zarządzenie Nr 796/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 14 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------
Zarządzenie Nr 797/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 14 września 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 599/2016 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2016r. w srpawie prowadzenia ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb - Wsa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Ozorków oraz jednostki organizacyjne Gminy Ozorków
------------------
Zarządzenie Nr 798/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 19 września 2017r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Konary gm. Ozorków.
------------------
Zarządzenie Nr 799/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 19 września 2017r. w sprawie zwołania mieszkańców w celu dokonania wyboru Sołtysa w sołectwie Parzyce.
------------------
Zarządzenia Nr 800/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 20 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 565/2016 Wójta Gminy Ozorków z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Ozorków.
------------------
Zarządzenie Nr 801/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 20 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.
------------------

Zarządzenie Nr 802/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 22 września 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

------------------

Zarządzenie Nr 803/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 22 września 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok

------------------

Zarządzenie Nr 804/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres  3 lat.
------------------
Zarządzenie Nr 805/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 26 września 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

------------------

Zarządzenie Nr 806/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 26 września 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

------------------

Zarządzenie Nr 807/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 26 września 2017r. w sprawie zminay budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok

------------------

Zarządzenie Nr 808/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 września 2017r. w sprawie zasad przdzielenia pracownikom Urzędu Gminy Ozoeków środku ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobowej.

------------------

Zarządzenie Nr 809/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 października 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorkó z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.

------------------

Zarządznie Nr 810/2017 Wójta Gminy ozorków z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu dokonania wyboru Sołtysa w sołectwie Maszkowice

------------------

Zarządzeie Nr 811/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 4 października 2017r. w sprawie naboru na stanowsiko Podinspektora w Referacie Infrastruktury, Rozwoju i Administracji.

------------------

Zarządzenie Nr 812/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 4 października 2017r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Ozorków 

------------------

Zarządzenie Nr 813/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 października 2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia i odwożenie uczniów Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu, Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej, Gminnego Przedszkola w Leśmierzu oraz uczniów z terenu Gminy Ozorków do Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie.

------------------

Zarządzenie Nr 814/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 października 2017r. w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozporoszonych na terenie gminy.

------------------

Zarządzenie Nr 815/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 13 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 816/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 13 października 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy rozdziałami w obrebie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 817/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Solca Wielka oznaczonej jako działka nr 334/2 w trybie przetargowym

------------------

Zarządzenia nr 818/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 października 2017 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów gm. Ozorków

------------------

Zarządzenie Nr 819/2017Wójta Gminy Ozorków z dnia 19 października 2017 r.w sprawie ustalenia ceny nieruchomości oznaczonej numerem działki 14/6 położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów

------------------

Zarządzenie Nr 820/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 19 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 14/6 położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów

------------------

Zarządzenie Nr 821/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 24 października 2017r. w sprawie zmiany budżetu GMiny Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 822/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia  konsultacji w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

------------------

Zarządzenie Nr 823/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.

------------------

Zarządzenie Nr 824/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1roku w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.

------------------

Zarządzenie Nr 825/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 października 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorkó na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 826/2017 Wójta Gminy Ozokrów z dnia 30 paździenika 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 827/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 października 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

 ------------------

Zarządzenie Nr 828/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 października 2017r w sprawie zmiany w planach finansowych wydatków jednostek budżetowych Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 829/2017 Wójta GMiny Ozorków z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków .

------------------

Zarządzenie Nr 830/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.

------------------

Zarządzenie Nr 831/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.

------------------

Zarządzenie Nr 832/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 listopada 2017r. w srpawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzedu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 833/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 834/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 835/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Konary gm. Ozorków.

------------------

Zarządzenie Nr 836/2017 Wójta GMiny Ozorków z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia regulaminu jej pracy.

------------------

Załącznik do Zarządzenia Nr 836/2017 Wójta Gminy Ozorkó z dnia 8 listopada 2017r. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej

------------------

Zarządzenie Nr 837/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w obrębie działu.

-----------------

Zarządzenie Nr 838/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 611/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie do zaciągania zobowiązań.

------------------

Zarządzenie Nr 839/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 611/2017 W.ójta Gminy Ozorków z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie do dokonywania zmian w planie finansowym w 2017 roku.

------------------

Zarządzenie Nr 840/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządznie Nr 841/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie GMiny Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 842/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 843/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy rozdziałami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 844/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy rozdziałmi w obrębie działu.

------------------
Zarządzenie Nr 845/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 listopad 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 846/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy ozorkó na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 847/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie zmmiany Zarządzenia Nr 573/2016 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Gminy w Ozorkowie.

------------------

Zarządzenie Nr 848/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 114/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 233/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 września 2015 eoku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ozorków.

------------------

Zarządzenie Nr 849/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 831/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.

------------------

Zarządzenie Nr 850/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Gminnego Ośrodka Zarządzania Kryzysowego o zagrożeniach, zdarzeniach i innych sytuacjach kryzysowych występujących na terenie Gminy Ozorków.

------------------

Zarządzenie Nr 851/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

------------------

Zarządzenie Nr 852/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie powołania komosji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w używaniu.

------------------

Zarządzenie Nr 853/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 854/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeniesień wydatków Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 855/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy rozdziałami w obrębie działu.

------------------

Zarządzenie Nr 856/2017 Wójta Gminy Ozorków z dia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.

------------------

Zarządzenie Nr 857/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cedrowice, miejscowości Cedrowice-Parcela oznaczonej jako działka nr 39/13 w trybie przetargowym

------------------

Zarządzenie Nr 858/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 39/13 położonej w obrębie geodezyjnym Cedrowice i miejscowości Cedrowice-Parcela

-----------------

Zarządzenie Nr 859/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w spawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2018 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej GMiny Ozorków na lata 2018-2028.

-----------------

Zarządzenie Nr 860/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Ozorków przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej w Cedrowicach-Parceli

----------------

Zarządzenie Nr 861/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

----------------

Zarządzenie Nr 862/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.

----------------

Zarządzenie Nr 863/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrevie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 864/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany w planach finansowych wydatków jednostek budżetowych Gminy Ozorków na 2017 rok.

----------------

Zarządzenie Nr 865/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie  finansowym Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 866/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Lęśmierzu na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

----------------

Zarządzenie Nr 867/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Gminnego Przedszkola w Leśmierzu na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

----------------

Zarządzenie Nr 868/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.

----------------

Zarządzenie Nr 869/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.

----------------

Zarządzenie Nr 870/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy rozdziałami w obrębie działu

----------------

Zarządzenie Nr 871/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiedzy rozdziałami w obrebie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 872/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w spawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 873/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 874/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Solca Wielka, oznaczonej jako działka nr 323 w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

----------------

Zarządzenie Nr 875/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ozorków.

----------------

Zarządzenie Nr 876/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w obrębie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 877/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 20 grdunia 2017r . w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 871/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiedzy rozdziałami w obrebie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 878/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków 

----------------

Zarządzenie Nr 879/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.

----------------

Zarządzenie Nr 880/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 grudania 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 862/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2017 rok.

----------------

Zarządzenie Nr 881/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 grudnia 2017r. w  sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy rozdziałami w obrębie działu.

----------------

Zarządzenia Nr 882/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezciężarowe odłączenie z księgi wieczystej KW LD1G/00086773/3 nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jak działka 60/11 o pow. 0,3230 ha położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków.

----------------

Zarządzenie Nr 883/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 grudania 2017r. w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2018 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia wileloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018-2033.

----------------

Zarządzenie Nr 884/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 grudania 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 873/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 885/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 grudnia 2017r. w  sprawie przeniesień wyatków planie finansowym Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 886/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 grudnia 2017r. w  sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok.

----------------

Zarządzenie Nr 887/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 grudnia 2017r. w  sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 888/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiedzy paragrafami w obrębie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 889/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie powołania zespołu spisowego do spisu z natury aktywów pieniężnych oraz papierów wartościowych w postaci materialnej w dniu 29 grudnia 2017 roku.

----------------

Zarządzenie Nr 890/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy rozdziałami w obrębie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 891/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej na 2017 rok pomiędzy paragrafai w obrębie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 892/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 893/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy paragrafamiw obrębie dzialu.

----------------

Zarządzenie Nr 894/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia dokuemtacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków.

----------------

Zarządzenie Nr 895/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy rozdziałami w obrębie działu.

----------------

Zarządzenie Nr 896/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie GMiny Ozorków i jednostkach organizacyjnych Gminy Ozorków oraz zasad jej koorynacji.

----------------

Zarządzenie Nr 897/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 grdunia 2017r. w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągnięcia zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

----------------

Zarządzenie Nr 898/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Ozorków na 2018 rok.

 

----------------

Zarządzenie Nr 899/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz inncyh zadań zleconych Gminie Ozorków na 2018 rok.

----------------

 

 


Liczba odwiedzin : 2072
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Radwańska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzanna Kowalska
Czas wytworzenia: 2017-09-04 15:56:35
Czas publikacji: 2018-04-04 11:50:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak