Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - Ogłoszenie o Zamówieniu Usługi

2018-04-04 18:23:22
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Ozorków w zakresie odłapywania, transportu do schroniska oraz utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ozorków w 2018 roku (opublikowany w BZP nr 629726-N-2017 z dnia 12.12.2017r.).

2018-01-08 13:00:02
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w 2018r

2017-12-29 10:24:17
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków na terenie gminy Ozorków.

2017-12-18 08:54:21
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Ozorków w sezonie zimy 2017-2018"

2017-12-07 10:29:04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego"

2017-12-06 17:30:44
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn "Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ozorków"

2017-11-15 13:50:40
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn "Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Ozorków"

2017-10-17 12:07:13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie gminy"

2017-10-13 14:19:42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków - termomodernizacja Zespołu Szkół w Modlnej"

2017-09-15 13:26:10