Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - Ogłoszenie o Zamówieniu Usługi

2017-12-22 09:41:11
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - Ogłoszenie o Zamówieniu Dostawy

2017-12-22 09:34:36
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Ozorków w zakresie odłapywania, transportu do schroniska oraz utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ozorków w 2018 roku.

2017-12-12 14:56:12
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w 2018r

2017-12-01 14:15:33
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w 2018r.

2017-11-23 15:03:57
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Ozorków w sezonie zimy 2017-2018

2017-11-17 14:29:43
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego

2017-11-16 14:26:09
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków na terenie gminy Ozorków.

2017-10-18 11:49:02
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie

2017-10-16 15:11:27
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ozorków, w okresie od 01.01.2018r. do 30.09.2019r.

2017-10-11 19:47:54