Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Ozorków w zakresie odłapywania, transportu do schroniska oraz utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ozorków w 2018 roku.

2018-01-29 11:31:46
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków na terenie gminy Ozorków.

2018-01-29 11:26:47
Postępowanie przetargowe pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie gminy

2017-11-14 19:38:09
Przebudowa dróg Gminnych w Gminie Ozorków. Etap I - przebudowa drogi gminnej Nr 120108E i przebudowa drogi gminnej Nr 120104E

2017-06-30 12:43:12
Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: „Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół w Solcy Wielkiej”

2017-02-17 12:32:38