Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Usługa nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ozorków"

2017-09-25 14:38:56
Remont kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Modlnej

2017-07-03 14:17:00
Wykonanie robót budowlanych dla mostu w ciągu drogi gminnej Nr 120112E i stopnia wodnego na rzece Bzura w Miejscowości Muchówka, obręb ewidencyjny Ostrów

2017-05-18 14:21:55
Budowa oświetlenia ul. Jodłowej w Katarzynowie

2017-05-12 12:39:30
„Przebudowa istniejącego poszerzenia jezdni na chodnik wzdłuż drogi gminnej Nr 120105E Helenów-Sokolniki Las”

2017-05-08 12:40:44
Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: „Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół w Solcy Wielkiej” na działce o nr ewid. 322, obręb ewid. Nr 0022, Solca Wielka, gm. Ozorków, której właścicielem jest Gmina Ozorków, a zarządcą Zespół Szkół w Solcy Wielkiej.

2017-01-30 08:57:19