Sprzedaż nieruchomości 2018 rok 

 

 

 

Zarządzenie Nr 911/2018 Wójta Gminy Ozorków z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 14/6 położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów

------------------

Zarządzenie Nr 918/2018 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cedrowice i miejscowości Cedrowice-Parcela oznaczonej nr ewid.39/13 stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozorków.

------------------

Informacja z dnia 26.02.2018 r. dot. wyniku VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Helenowie ozn. jako działka nr 14/6 

------------------

Informacja z dnia 20 marca 2018 roku dot. negatywnego wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjny Cedrowice, miejscowości Cedrowice-Parcela oznaczonej jako działka nr 39/13 o pow. 0,1702 ha.

------------------

Zarządzenie Nr 962/2018 Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cedrowice i miejscowości Cedrowice-Parcela oznaczonej nr ewid.39/13 stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozorków

------------------

 

Zarządzenie Nr 963/2018 Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid. 334/2 położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Solca Wielka

------------------

Zarządzenie Nr 970/2018 Wójta Gminy Ozorków z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 2620 położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki-Las

------------------

 

 


Liczba odwiedzin : 750
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Tomczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Nejman Roman
Czas wytworzenia: 2018-01-10 09:18:03
Czas publikacji: 2018-04-25 15:33:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak