Sprzedaż nieruchomości 2018 rok 

 

 

 

Zarządzenie Nr 911/2018 Wójta Gminy Ozorków z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 14/6 położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów

------------------

Zarządzenie Nr 918/2018 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cedrowice i miejscowości Cedrowice-Parcela oznaczonej nr ewid.39/13 stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozorków.

------------------

Informacja z dnia 26.02.2018 r. dot. wyniku VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Helenowie ozn. jako działka nr 14/6 

------------------

Informacja z dnia 20 marca 2018 roku dot. negatywnego wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjny Cedrowice, miejscowości Cedrowice-Parcela oznaczonej jako działka nr 39/13 o pow. 0,1702 ha.

------------------

 


Liczba odwiedzin : 429
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Tomczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Nejman Roman
Czas wytworzenia: 2018-01-10 09:18:03
Czas publikacji: 2018-03-20 18:02:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak