Taryfy 

 

 

Gmina Ozorków informuje, że zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 ze zmianami) zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Decyzją

WA.RET.070.031.1.2018 z dnia 26.04.2018r. taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ozorków złożona przez BAKUPI Spółka z o.o. z siedzibą 95-035 Ozorków, Boczki 30, wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2018r. i obowiązuje w okresach i wysokościach określonych w tej decyzji.

Treść Decyzji WA.RET.070.031.1.2018 z dnia 26.04.2018r.

 

WA.RET.070.1.61.5.2018 z dnia 21.05.2018r. taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ozorków złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1 (odbiorcy z terenu Gminy Ozorków Grupa 2 - A2W2), wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2018r. i obowiązuje w okresach i wysokościach określonych w tej decyzji.

Treść Decyzji WA.RET.070.1.61.5.2018 z dnia 21.05.2018r.

 


Liczba odwiedzin : 103
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Szamałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Szamałek
Czas wytworzenia: 2018-06-08 18:49:02
Czas publikacji: 2018-06-10 22:43:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak