Taryfy 

 

 

 

Gmina Ozorków informuje, że zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 ze zmianami) zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Decyzją WA.RET.070.031.1.2018 z dnia 26.04.2018r. taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ozorków złożona przez BAKUPI Spółka z o.o. z siedzibą 95-035 Ozorków, Boczki 30, wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2018r. i obowiązuje w okresach i wysokościach określonych w tej decyzji.

 

 

 

 

WA.RET.070.1.61.5.2018 z dnia 21.05.2018r. taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ozorków złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1 (odbiorcy z terenu Gminy Ozorków Grupa 2 - A2W2), wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2018r. i obowiązuje w okresach i wysokościach określonych w tej decyzji.

 

 

 

Gmina Ozorków informuje, że zgodnie z art. 24f ust.1 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Decyzją WA.RET.070.1.32.3.2019 z dnia 04.01.2019r. taryfa dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ozorków wchodzi w życie z dniem 07.02.2019r. i obowiązuje w okresach i wysokościach określonych w tej treści.

 

 

Ponadto przedkładamy treść Uchwały Rady Gminy Ozorków NR VII/34/19 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie uchwalenia dopłat do cen za odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Ozorków.

 

 


Liczba odwiedzin : 44
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Ozorków
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Szamałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Szamałek
Czas wytworzenia: 2019-02-01 12:43:23
Czas publikacji: 2019-02-04 11:50:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak