Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-16 16:33:49 Unieważnione przetargi 2017 rok / Unieważnienie postępowania "Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - Ogłoszenie o Zamówieniu Dostawy" Paweł Majewski Publikacja artykułu
2018-01-16 16:31:54 Ogłoszenie o zamówieniach 2017 rok / Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - Ogłoszenie o Zamówieniu Dostawy Paweł Majewski Edycja artykułu
2018-01-16 16:22:37 Ogłoszenia 2018 rok / OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH OKREŚLONYCH W UCHWALE NR L/438/17 RADY GMINY OZORKÓW Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA NA 2018r. PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OZORKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI, PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM ZADANIOM GMINY OZORKÓW Monika Kwasiborska Publikacja artykułu
2018-01-15 15:43:26 Ogłoszenie o zamówieniach 2017 rok / Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - Ogłoszenie o Zamówieniu Usługi Paweł Majewski Edycja artykułu
2018-01-15 11:10:49 Program usuwania azbestu z terenu gminy Ozorków na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2032 / "Program usuwania azbestu z terenu gminy Ozorków na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2032" Paweł Majewski Edycja artykułu
2018-01-12 13:56:55 Ogłoszenie o zamówieniach 2017 rok / Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - Ogłoszenie o Zamówieniu Usługi Paweł Majewski Edycja artykułu
2018-01-11 14:41:46 Zarządzenia Wójta 2018 rok / Zarządzenia Wójta 2018 rok Małgorzata Steglińska-Buzak Edycja artykułu
2018-01-11 14:35:31 Zarządzenia Wójta 2018 rok / Zarządzenia Wójta 2018 rok Iwona Papaj Edycja artykułu
2018-01-11 14:19:30 Zarządzenia Wójta 2018 rok / Zarządzenia Wójta 2018 rok Małgorzata Tomczak Publikacja artykułu
2018-01-11 14:18:19 Zarządzenie Wójta 2017 rok / Zarządzenia Wójta 2017 rok Nejman Roman Edycja artykułu